Naar een gezond gebouw

De vraag naar gezonde en comfortabele gebouwen neemt toe. Volgens PriceWaterhouseCoopers bepalen ‘stenen en locatie’ straks niet meer de prijs van toekomstige gebouwen, maar zal de prijs bepaald worden door flexibiliteit, bruikbaarheid en kwaliteit van de huisvesting. Hierbij zien zij gezondheid, comfort en duurzaamheid als één van dé prijsbepalende factoren:

“Health, wellbeing, sustainability merge as a key driver of real estate value”

PWC, 2016

Echter, hoe bereik je een gezond en comfortabel gebouw, hoe toon je aan dat het een gebouw gezond is en hoe kun je als gebouwgebruiker een gezond gebouw selecteren? WELL, een nieuw keurmerk voor gezonde gebouwen, biedt op al deze vragen een antwoord.

Introductie WELL Building Standard

De WELL Building Standard bevat 100 eisen om te komen tot een gezonde en comfortabele werkomgeving. De WELL Building Standard is ontwikkeld door de Amerikaanse vastgoedorganisatie Delos en in 2014 overgedragen aan het International WELL Building Institute (IWBI, https://www.wellcertified.com).

BREEAM-NL-In-Use-en-WELL

Het beoordelen van gezondheid en welzijn bij gebouwen

Mede door de intrede van de WELL Building Standard (WELL) in Nederland is er in toenemende mate aandacht voor de effecten van gebouwen op de menselijke gezondheid. Zowel BREEAM als WELL onderschrijven het belang van gezonde gebouwen.

Read More
1RGG5937

Neem gezondheid mee in businesscase kantoren

‘Als je een huurder van een kantoorpand kunt overtuigen dat het betreffende pand de productiviteit verhoogt van de mensen die er gaan werken, kan dat de klant over de streep trekken. Betrek gezondheid daarom bij de businesscase.’

Read More
Proxima-1-1024x683

Wonen en licht

In Nederland maar ook in veel andere landen zijn de verlichtingsniveaus in verpleeghuizen, maar ook bij zelfstandig wonende ouderen veel te laag

Read More