Wonen en licht

In Nederland maar ook in veel andere landen zijn de verlichtingsniveaus in verpleeghuizen, maar ook bij zelfstandig wonende ouderen veel te laag (Sinoo, M. en J. van Hoof, 2011). Het licht voldoet, zelfs overdag, niet aan de eisen voor goed zicht en dat terwijl de behoefte aan licht bij het ouder worden exponentieel toeneemt. Ouderen hebben vaak te weinig licht om bepaalde activiteiten uit te voeren (zoals lezen, handwerken e.d.). Ook voor het ondersteunen van de biologische klok schiet het lichtniveau in verpleeghuizen tekort. De biologische klok speelt een belangrijke rol bij vele lichaamsprocessen. Het gaat dan om fysieke lichaamsprocessen (bv. lichaamstemperatuur, aanmaak van vit. D, immuunsysteem en afgifte van hormonen), maar ook om psychische. Met het toenemen van de leeftijd kan het lichaam de 24-uurs ritmen steeds minder goed regelen. Dit speelt vooral een rol bij ouderen met dementie. Een grootschalig Nederlands onderzoek bij dementerende ouderen in de langdurige zorg liet positieve effecten zien van licht op stemming, onrust, gedragsproblemen en slaap-waakritme bij dementerende ouderen. Ook ging onder invloed van licht de cognitie (bv. het geheugen) van dementerende ouderen minder snel achteruit (Riemersma et al., 2008).

Hoeveel licht is nodig om te voldoen aan de visuele en niet-visuele lichtbehoefte van (dementerende) ouderen?

BrabantZorg Organisatiebeleid

BREEAM-NL-In-Use-en-WELL

Het beoordelen van gezondheid en welzijn bij gebouwen

Mede door de intrede van de WELL Building Standard (WELL) in Nederland is er in toenemende mate aandacht voor de effecten van gebouwen op de menselijke gezondheid. Zowel BREEAM als WELL onderschrijven het belang van gezonde gebouwen.

Read More
TM0113_22_25

Dynamische verlichting in de zorg: de feiten

De interesse in licht is de afgelopen jaren enorm toegenomen. In het bijzonder betreft dit de invloed van licht op onze gezondheid, prestatie en andere, niet direct visueel gerelateerde aspecten.

Read More