Wonen en licht

In Nederland maar ook in veel andere landen zijn de verlichtingsniveaus in verpleeghuizen, maar ook bij zelfstandig wonende ouderen veel te laag (Sinoo, M. en J. van Hoof, 2011). Het licht voldoet, zelfs overdag, niet aan de eisen voor goed zicht en dat terwijl de behoefte aan licht bij het ouder worden exponentieel toeneemt. Ouderen hebben vaak te weinig licht om bepaalde activiteiten uit te voeren (zoals lezen, handwerken e.d.). Ook voor het ondersteunen van de biologische klok schiet het lichtniveau in verpleeghuizen tekort. De biologische klok speelt een belangrijke rol bij vele lichaamsprocessen. Het gaat dan om fysieke lichaamsprocessen (bv. lichaamstemperatuur, aanmaak van vit. D, immuunsysteem en afgifte van hormonen), maar ook om psychische. Met het toenemen van de leeftijd kan het lichaam de 24-uurs ritmen steeds minder goed regelen. Dit speelt vooral een rol bij ouderen met dementie. Een grootschalig Nederlands onderzoek bij dementerende ouderen in de langdurige zorg liet positieve effecten zien van licht op stemming, onrust, gedragsproblemen en slaap-waakritme bij dementerende ouderen. Ook ging onder invloed van licht de cognitie (bv. het geheugen) van dementerende ouderen minder snel achteruit (Riemersma et al., 2008).

Hoeveel licht is nodig om te voldoen aan de visuele en niet-visuele lichtbehoefte van (dementerende) ouderen?

BrabantZorg Organisatiebeleid
Download case

IMG_0238

Verlichting in de zorg

Al meer dan veertig jaar wordt het grootste deel van alle gebouwen in Nederland verlicht door middel van armaturen voorzien van fluorescentielampen. Dit bij voorkeur …

Read More
IMG_6002

Verlichting in Nederlandse verpleeghuizen

Al eerder is in TVVL Magazine aandacht besteed aan het belang van licht voor ouderen en goede verlichting in onder andere verpleeghuizen. Hoewel ouderen tevreden …

Read More
TM1211_30_33

Vaarwel energie-efficiëntie?

“Waarschijnlijk onterecht bekruipt me vaak het gevoel dat de nadruk in Nederland vooral ligt op energiebesparing, waardoor een optimaal binnenmilieu niet direct de eerste doelstelling …

Read More