Verlichting in de zorg

Al meer dan veertig jaar wordt het grootste deel van alle gebouwen in Nederland verlicht door middel van armaturen voorzien van fluorescentielampen. Dit bij voorkeur in een systeemplafond, omdat het de meest goedkope oplossing biedt. Deze verlichting kan meestal alleen worden in- en uitgeschakeld. Om het energiegebruik te beperken wordt soms ook een daglichtafhankelijke lichtregeling toegepast
of wordt gebruik gemaakt van aanwezigheidsdetectie. In het algemeen is het belangrijkste uitgangspunt voor het ontwerp van de verlichting dat er juist voldoende licht aanwezig is om bepaalde visuele taken te kunnen uitvoeren. Hiervoor zijn waarden vastgelegd in NEN-EN 12464-1: “Licht en verlichting – Werkplekverlichting – Deel 1: Werkplekken binnen”. Ruimten voor de gezondheidszorg komen hierin ook ruimschoots aan de orde.

Download case

IMG_6002

Verlichting in Nederlandse verpleeghuizen

Al eerder is in TVVL Magazine aandacht besteed aan het belang van licht voor ouderen en goede verlichting in onder andere verpleeghuizen. Hoewel ouderen tevreden …

Read More
TM1211_30_33

Vaarwel energie-efficiëntie?

“Waarschijnlijk onterecht bekruipt me vaak het gevoel dat de nadruk in Nederland vooral ligt op energiebesparing, waardoor een optimaal binnenmilieu niet direct de eerste doelstelling …

Read More
Verlichting-voor-ouderen-met-dementie-TVVL

Verlichting voor ouderen met dementie

Maar liefst één op de vijf mensen krijgt (meestal op latere leeftijd) een vorm van dementie. Verlichting kan voor ouderen van groot belang zijn voor …

Read More