Verlichting voor ouderen met dementie

Maar liefst één op de vijf mensen krijgt (meestal op latere leeftijd) een vorm van dementie. Verlichting kan voor ouderen van groot belang zijn voor een goed zicht, veiligheid en gezondheid. In een woonzorghuis werd de bestaande verlichting vervangen door nieuwe dynamische verlichting. De kleurtemperatuur en de verlichtingssterkte wisselden via een vooraf geprogrammeerd scenario gedurende de dag. Onderzocht is wat de effecten zijn van deze nieuwe verlichting. Deze lijkt de activiteit en het gedrag van de bewoners positief te beïnvloeden. De eerste resultaten zijn veelbelovend.

Het is algemeen bekend dat de vergrijzing de komende jaren alleen maar zal toenemen. Daardoor is de hersenaandoening ‘dementie’ ook een actueel thema in de gezondheidszorg. Dementie maakt iemand langzaam maar zeker volledig afhankelijk van de zorg van anderen. Maar liefst één op de vijf mensen krijgt een vorm van dementie, waarvan de ziekte van Alzheimer de meest voorkomende is [1]. Steeds meer ouderen met dementie wonen in een woonzorghuis.

Invloed verlichting

Verlichting kan in een woonzorghuis van groot belang zijn voor een goed zicht, veiligheid en gezondheid van ouderen. Daarom is er al veel onderzoek gedaan naar verlichting voor ouderen in woonzorghuizen. De resultaten tonen aan dat de verlichtingssterkte vaak veel te laag is en dat verlichting met een hoge verlichtingssterkte een positieve invloed kan hebben op de lichtblootstelling van ouderen met dementie. De resultaten van veel onderzoeken naar de invloed van verlichting op ouderen worden vaak duidelijk omschreven en onderbouwd. Maar details van het gevolgde meetprotocol, de methodologie, ruimtegeometrie, weersomstandigheden en/of aanwezige installaties ontbreken meestal. Hierdoor is het lastig om onderzoeksresultaten te reproduceren, waarmee effecten van verlichting op ouderen aangetoond kunnen worden. Dit was de aanleiding om voor het woonzorghuis De Bolder in Huizen, naast een onderzoek van Davita Nederland BV (onderzoek naar cognitieve effecten van verlichting met een hoge verlichtingssterkte), een onderzoek uit te voeren naar de effecten van de nieuwe verlichting. Het in dit artikel beschreven onderzoek vond plaats in het kader van de afronding van de studie Installatietechniek. Er was begeleiding vanuit Deerns en de TU Eindhoven (faculteit Bouwkunde).

Download case

IMG_0238

Verlichting in de zorg

Al meer dan veertig jaar wordt het grootste deel van alle gebouwen in Nederland verlicht door middel van armaturen voorzien van fluorescentielampen. Dit bij voorkeur …

Read More
IMG_6002

Verlichting in Nederlandse verpleeghuizen

Al eerder is in TVVL Magazine aandacht besteed aan het belang van licht voor ouderen en goede verlichting in onder andere verpleeghuizen. Hoewel ouderen tevreden …

Read More
TM1211_30_33

Vaarwel energie-efficiëntie?

“Waarschijnlijk onterecht bekruipt me vaak het gevoel dat de nadruk in Nederland vooral ligt op energiebesparing, waardoor een optimaal binnenmilieu niet direct de eerste doelstelling …

Read More