Kennisbank

  • All
  • Cases
  • Studies
All
  • All
  • Cases
  • Studies
Cases

Het beoordelen van gezondheid en welzijn bij gebouwen

Mede door de intrede van de WELL Building Standard (WELL) in Nederland is er in toenemende mate aandacht voor de effecten van gebouwen op de menselijke gezondheid. Zowel BREEAM als WELL onderschrijven het belang van gezonde gebouwen.

Read More
Cases

Neem gezondheid mee in businesscase kantoren

‘Als je een huurder van een kantoorpand kunt overtuigen dat het betreffende pand de productiviteit verhoogt van de mensen die er gaan werken, kan dat de klant over de streep trekken. Betrek gezondheid daarom bij de businesscase.’

Read More
Studies

Naar een gezond gebouw

De vraag naar gezonde en comfortabele gebouwen neemt toe. Volgens PriceWaterhouseCoopers1 bepalen ‘stenen en locatie’ straks niet meer de prijs van toekomstige gebouwen, maar zal de prijs bepaald worden door flexibiliteit, bruikbaarheid en kwaliteit van de huisvesting.

Read More
Cases

Wonen en licht

In Nederland maar ook in veel andere landen zijn de verlichtingsniveaus in verpleeghuizen, maar ook bij zelfstandig wonende ouderen veel te laag

Read More
Studies

Lighting for health and well-being in education, work places, nursing homes, domestic applications, and smart cities

Light affects our well-being and health much more than most people realize. Light sets our body clock, thus regulating our sleep-wake cycle, immune responses, appetite and many more of our functions and behaviors.

Read More
Cases

Workshop dynamisch licht intramuraal

2012 besloot KIEN een onderzoek uit te voeren m.b.t. de functionaliteit van dynamische verlichting in de ouderenzorg;

Read More
Cases

Goed licht voor ouderen

Ouderen hebben specifieke behoeften betreffende de verlichting van (woon)ruimtes. Dit komt omdat het visuele vermogen bij het ouder worden afneemt en de ogen minder flexibel worden.

Read More
Studies

Dynamische verlichting in de zorg: de feiten

De interesse in licht is de afgelopen jaren enorm toegenomen. In het bijzonder betreft dit de invloed van licht op onze gezondheid, prestatie en andere, niet direct visueel gerelateerde aspecten.

Read More
Cases

Licht voor ouderen en mensen met dementie

De kennis die de afgelopen jaren beschikbaar is gekomen over de betekenis van licht, leidt tot de conclusie dat het de moeite waard is om dit onderwerp meer aandacht te geven. Voldoende licht heeft een positieve invloed op de kwaliteit van leven, vermindert een aantal veel voorkomende problemen en verlaagt daardoor de druk op het zorgpersoneel.

Read More
Cases

Verlichting voor ouderen met dementie

Maar liefst één op de vijf mensen krijgt (meestal op latere leeftijd) een vorm van dementie. Verlichting kan voor ouderen van groot belang zijn voor een goed zicht, veiligheid en gezondheid.

Read More
Cases

Vaarwel energie-efficiëntie?

Energie besparen is in de gezondheidszorg een heet hangijzer. Maar tegelijk worden aan ziekenhuizen en zorgcentra steeds hogere comforteisen gesteld. Kunnen deze ogenschijnlijk tegengestelde doelen worden verzoend?

Read More
Studies

Onderzoek (bio)dynamische verlichting in de praktijk

Door verschillende fabrikanten zijn zogenaamde biologisch dynamische verlichtingssystemen op de markt gebracht. Uitgangspunt voor deze systemen is om biologische ritmen van de mens zodanig te beïnvloeden dat productiviteit, alertheid, welbevinden en mogelijk op de langere termijn ook de gezondheid in meer of mindere mate toenemen.

Read More