Neem gezondheid mee in businesscase kantoren

‘Als je een huurder van een kantoorpand kunt overtuigen dat het betreffende pand de productiviteit verhoogt van de mensen die er gaan werken, kan dat de klant over de streep trekken. Betrek gezondheid daarom bij de businesscase.’

Tim Habraken

Dat zegt Tim Habraken, associate director Sustainability van CBRE, tijdens een debat op de laatste dag van de Provada. ‘De kwaliteit van het vastgoed waar gewerkt wordt, heeft meer impact op de gezondheid en het gevoel van welbevinden van medewerkers dan wordt gedacht,’ zo werd gesteld tijdens het debat. En het welbevinden staat in direct verband met de productiviteit. Zeker 20 procent wordt bepaald door factoren als: hoe gezond is de lucht op kantoor? Is er groen waar op uitgekeken wordt? Hoe is de ruimte? Ligt het door de inrichting voor de hand om eerder de trap te nemen dan de lift? Nemen klimaatklachten af door verhuizing naar dit kantoor? En hoe is de lichtvoorziening?
 
‘Bij ons op het kantoor van CBRE hebben we zelfs bio-ritmische verlichting. ’s Morgens is het licht wat blauwer en ’s middags wat geler. Dat maakt het werken voor iedereen prettiger,’ vertelt Habraken. ‘Het is uit Amerika komen overwaaien, maar wordt nog weinig toegepast op kantoren in Nederland. Maar belangrijker; in Nederland wordt gezondheid en daarmee productiviteit nog weinig meegenomen in de businesscase.
 
Er zijn talrijke onderzoeken in het vakgebied van human resources waaruit blijkt dat de kwaliteit van het vastgoed en de omgeving aantoonbaar de productiviteit beïnvloedt. Stel dat een werknemer per uur honderd euro kost. En doordat hij in een mooi pand zit dat aan een aantal gezondheidskwalificaties voldoet, is zijn productiviteit vijf uur hoger per maand dan wanneer hij in een gemiddeld pand zou werken. En je hebt 20 mensen in dienst. Dat is dus honderd manuur extra per maand. Dit kun je dan staven met de hr-onderzoeken die hierover zijn gedaan. Dit trekt de directie van het bedrijf dat belangstelling heeft voor het pand, over de streep. Het bedrijf kan zo immers op personeelskosten besparen. Vastgoedprofessionals realiseren zich dat vaak te weinig. Maar het begint wel te komen. Naast duurzaamheid en circulariteit wordt gezondheid steeds belangrijker,’ aldus Habraken.

Brochure_Goed_licht_voor_ouderen

Goed licht voor ouderen

Ouderen hebben specifieke behoeften betreffende de verlichting van (woon)ruimtes. Dit komt omdat het visuele vermogen bij het ouder worden afneemt en de ogen minder flexibel worden.

Read More
TM0113_22_25

Dynamische verlichting in de zorg: de feiten

De interesse in licht is de afgelopen jaren enorm toegenomen. In het bijzonder betreft dit de invloed van licht op onze gezondheid, prestatie en andere, niet direct visueel gerelateerde aspecten.

Read More