Ergonomisch licht in behandelkamers en op de IC

Afhankelijk van de behandeling kan het verlichtingssysteem telkens ergonomisch worden ingericht. Hierbij houden we zowel rekening met de behandelaar als met de patiënt of cliënt. Het gaat om het creëren van een optimale omgeving om de behandeling goed uit te voeren. Daarnaast moet de omgeving er ook aan bijdragen dat de behandelaar er duurzaam en gezond kan werken.

Gerelateerde artikelen

BREEAM-NL-In-Use-en-WELL

Het beoordelen van gezondheid en welzijn bij gebouwen

Mede door de intrede van de WELL Building Standard (WELL) in Nederland is er in toenemende mate aandacht voor de effecten van gebouwen op de menselijke gezondheid. Zowel BREEAM als WELL onderschrijven het belang van gezonde gebouwen.

Read More
1RGG5937

Neem gezondheid mee in businesscase kantoren

‘Als je een huurder van een kantoorpand kunt overtuigen dat het betreffende pand de productiviteit verhoogt van de mensen die er gaan werken, kan dat de klant over de streep trekken. Betrek gezondheid daarom bij de businesscase.’

Read More
naar-een-gezond-gebouw-met-WELL_DEF

Naar een gezond gebouw

De vraag naar gezonde en comfortabele gebouwen neemt toe. Volgens PriceWaterhouseCoopers1 bepalen ‘stenen en locatie’ straks niet meer de prijs van toekomstige gebouwen, maar zal de prijs bepaald worden door flexibiliteit, bruikbaarheid en kwaliteit van de huisvesting.

Read More