Het beoordelen van gezondheid en welzijn bij gebouwen

Analyse naar de synergie tussen BREEAM-NL In-Use en WELL Building Standard

Mede door de intrede van de WELL Building Standard (WELL) in Nederland is er in toenemende mate aandacht voor de effecten van gebouwen op de menselijke gezondheid. Zowel BREEAM als WELL onderschrijven het belang van gezonde gebouwen. Waar WELL zich specifiek richt op de gezondheid van gebruikers, benadert BREEAM-NL In-Use de volle breedte van duurzaamheid, waarbinnen gezondheid een onderdeel is. Door de verschillen in benadering (gezondheid versus duurzaamheid) zijn de certificeringssystemen naast en aanvullend op elkaar te gebruiken.

Het voorliggende rapport is deels gebaseerd op de publicatie van BRE en WELL. In de praktijk zal naar verwachting voor BREEAM-NL In-Use dezelfde toepassing mogelijk zijn als voor BREEAM In-Use International. Formele afspraken hiervoor zullen echter gemaakt worden bij de lancering van WELL V2. De intentie is om dan een briefing paper voor BREEAM-NL en WELL op te stellen, waarbij sprake is van een wederzijdse acceptatie van bewijsvoering.

WELL Building Standard

WELL is een internationale standaard die gericht is op gezondheid en welzijn van mensen in gebouwen. Vanuit wetenschappelijk onderzoek zijn de effecten van een gebouw op het medisch welbevinden van de gebruiker vertaald naar praktijkgerichte toetsingsvormen. Doordat WELL gebruik maakt van Amerikaanse normen en methodieken, is bij de toepassing op in Europa maatwerk van belang. Voor meer informatie over de WELL Building Standard, zie www.wellcertified.com

WELL maakt de prestaties van het gebouw in relatie met de gezondheid van gebruikers door middel van de volgende zeven categorieën inzichtelijk:

  • Air
  • Nourishment
  • Fitness
  • Mind
  • Water
  • Light
  • Comfort

In totaal zijn 105 credits, inclusief 5 innovatie credits, aan de zeven categorieën gekoppeld. Hiervan zijn 38 credits verplicht (Preconditions) en 62 credits optioneel (Optimizations). Wanneer enkel de Preconditions worden getoetst, wordt een Silver certificaat behaald. Dit kan oplopen tot Gold (met de aanvulling van 40% Optimizations) en Platinum (80% Optimizations).

Download de brochure

IMG_0238

Verlichting in de zorg

Al meer dan veertig jaar wordt het grootste deel van alle gebouwen in Nederland verlicht door middel van armaturen voorzien van fluorescentielampen. Dit bij voorkeur …

Read More
IMG_6002

Verlichting in Nederlandse verpleeghuizen

Al eerder is in TVVL Magazine aandacht besteed aan het belang van licht voor ouderen en goede verlichting in onder andere verpleeghuizen. Hoewel ouderen tevreden …

Read More
TM1211_30_33

Vaarwel energie-efficiëntie?

“Waarschijnlijk onterecht bekruipt me vaak het gevoel dat de nadruk in Nederland vooral ligt op energiebesparing, waardoor een optimaal binnenmilieu niet direct de eerste doelstelling …

Read More