Verlichting in Nederlandse verpleeghuizen

Al eerder is in TVVL Magazine aandacht besteed aan het belang van licht voor ouderen en goede verlichting in onder andere verpleeghuizen. Hoewel ouderen tevreden zijn over de lichtsituatie in hun omgeving, blijken de verlichtingsniveaus bij ouderen thuis en in verpleeghuizen, zelfs overdag, veelal te laag voor goed zicht en biologische stimulatie. Het Kenniscentrum Innovatie van Zorgverlening van de Hogeschool Utrecht geeft aandacht aan het belang van goede verlichting voor het welzijn van ouderen. Dit gebeurt onder andere met het project ‘Met het Oog op Zorg’ (OZO). Een onderdeel van dit project was het in kaart brengen van de feitelijke lichtsituatie (verlichtingssterkte en kleurtemperatuur) in Nederlandse verpleeghuizen en daarmee de feitelijke blootstelling van ouderen aan licht.

Brochure_Goed_licht_voor_ouderen

Goed licht voor ouderen

Ouderen hebben specifieke behoeften betreffende de verlichting van (woon)ruimtes. Dit komt omdat het visuele vermogen bij het ouder worden afneemt en de ogen minder flexibel worden.

Read More
TM0113_22_25

Dynamische verlichting in de zorg: de feiten

De interesse in licht is de afgelopen jaren enorm toegenomen. In het bijzonder betreft dit de invloed van licht op onze gezondheid, prestatie en andere, niet direct visueel gerelateerde aspecten.

Read More